Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen slachtoffer van ouderenmishandeling. Van 1 op de 3 mantelzorgers van dementerende ouderen is bekend dat zij wel eens ‘over de grens’ zijn gegaan. Ook medewerkers in de zorg worden steeds zwaarder belast waardoor de grens vaker bereikt wordt.

Vergeten om op tijd medicijnen te geven, te moe zijn om nog een goede maaltijd te verzorgen of een oudere aan de stoel binden om een boodschap te doen. Ouderenmishandeling en verwaarlozing komt vaker voor dan men denkt. Bij zelfstandig wonende ouderen, door overbelaste mantelzorgers maar ook in zorginstellingen. Meestal wordt het niet of te laat herkend.

Bij ouderenmishandeling is er vaak geen sprake van moedwillig over de schreef gaan. Wel van onmacht of onkunde waarbij alle betrokkenen lijden onder de situatie. Professionals, vrijwilligers en familie spelen een belangrijke rol bij het signaleren en het sneller aanpakken van ouderenmishandeling.

Vermoed u ouderenmishandeling?

  • Neem contact op met de OuderenOmbudsman, een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. Telefoonnummer: 0800 1325 (gratis).

Helft mantelzorgers voelt zich overbelast

Ontspoorde zorg is een groot risico voor ouderenmishandeling en verwaarlozing. In Nederland verleent 1 miljoen mantelzorgers langdurig en intensief zorg aan een dierbare. Bijna de helft van hen voelt zich zo ernstig overbelast dat de zorg voor de oudere in gevaar komt. Zij kunnen hierdoor ook zelf gezondheidsklachten krijgen. Deze zogenaamde ‘ontspoorde zorg’ kan zich uiten in verwaarlozing, onnodige beperking van de oudere of zelfs in agressief gedrag en mishandeling.

DVD-pakket helpt bij herkennen ouderenmishandeling

Movisie heeft in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds, het ministerie van VWS en diverse andere partijen een DVD uitgebracht om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken en bewustwording te creëren bij ouderen, vrijwilligers en zorgprofessionals. Het DVD-pakket: ‘Je ziet het pas als je het gelooft’, is te bestellen via www.movisie.nl/dvdouderenmishandeling.