Ouderen anti-pesten

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen blijkt dat minstens 20% van ouderen in woonzorgcentra gepest wordt door andere bewoners. Het Ouderenfonds wil het onderwerp meer onder de aandacht brengen. Voor ouderen ontbrak namelijk een passende aanpak.

Bespreekbaar maken van pesten

Het Ouderenfonds voerde gesprekken met zorgprofessionals. Hier kwam een heldere boodschap naar voren: maak pesten in woonzorgcentra bespreekbaar. Maar: hoe doe je dat? Tijdens de avondmaaltijd een keer vragen ’wie wordt er gepest?’ is duidelijk niet de goede aanpak. Hoe dan wel?

Hier kunt u het Pestprotocol downloaden

Pestprotocol

Het Nationaal Ouderenfonds wil daar concrete handvatten voor bieden en lanceerde een aantal interventiemethoden. Eén van de handvatten is het Pestprotocol voor woonzorgcentra.

Dit is gelanceerd om bewoners en verzorgenden samen tot een oplossing te laten komen om pesten aan te pakken en te voorkomen.

Meer informatie over Pesten in zorginstellingen?

  • Neem dan contact op met het Nationaal Ouderenfonds via 0800 1325 (gratis) of via info@ouderenfonds.nl

Training personeel en theater

Een andere methode is het bieden van concrete trainingen van personeel en een theatervoorstelling voor alle betrokken. Dit blijkt goed te werken tegen pesten.