Gouden Dagen wensboom - Nationaal Ouderenfonds

Steeds meer ouderenzorg valt weg. Ouderen zijn vaker op zichzelf aangewezen en zijn genoodzaakt langer thuis te blijven wonen. De kans op vereenzaming bij deze bevolkingsgroep groeit. Gouden Dagen richt zich specifiek op deze groep kwetsbare ouderen.

Met het Gouden Dagen Programma ondersteunen wij zorginstellingen om individuele wensen van ouderen uit de buurt en uit de zorginstelling te vervullen. Zorginstellingen die zich bij ons aansluiten worden geholpen met het opbouwen van een sterk lokaal netwerk en ondersteund op het gebied van fondsenwerving en communicatie. Het doel is om zoveel mogelijk individuele wensen en behoeften van ouderen uit de buurt te vervullen waar in het reguliere zorgbudget geen ruimte voor is.

Ouderen hebben het zo nodig om met leuke dingen even weg te zijn uit de sleur. Ze voelen zich echt beter, ook lichamelijk. Door het vervullen van hun liefste wens, kunnen ze naar iets uitkijken en nog lang nagenieten.
Mevrouw Van Dam, coördinator Gouden Dagen

Geluksvraag

Neem contact op via:

De ‘geluksvraag’ staat centraal bij Gouden Dagen, niet de zorgvraag. Gelukkige mensen hebben minder behoefte aan zorg. Meedoen aan activiteiten en uitstapjes heeft een aantoonbaar positief effect op het welzijn van ouderen. Bovendien vermindert hiermee de kans op eenzaamheid en verkleint de kans op sociaal isolement.
Gouden Dagen richt zich hierbij niet op een eenmalige activiteit, maar wil structureel bijdragen aan het welzijn van ouderen uit de omgeving. Het vervullen van een wens is daarbij niet het einddoel, maar een startpunt.

Wensboom

Bij iedere locatie is een fysieke wensboom aanwezig, waar ouderen uit de buurt alle soorten wensen die zij hebben in kunnen hangen. Dit gebeurt door de ouderen zelf, de zorginstelling of via vrijwilligers, vrienden, kennissen en familie. De zorginstelling kiest een aantal wensen uit om te realiseren.

Gouden Dagen locaties

Er zijn twaalf Gouden Dagen locaties, verspreid door heel Nederland. Deze deelnemende locaties geven elk hun eigen invulling aan het concept om zo optimaal mogelijk in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van de ouderen bij hen in de buurt. Iedere deelnemende zorginstelling vormt een Gouden Dagen Comité in de desbetreffende gemeente. Dit comité bestaat uit lokale personen en partijen die bereid zijn hun netwerk in te zetten. Daarnaast zorgt de zorginstelling voor een goed vrijwilligersnetwerk. Dit alles om in de gemeente zoveel mogelijk draagvlak te creëren voor het welzijn van ouderen.

Heeft u interesse om aan te sluiten bij het Gouden Dagen Programma? Klik hier voor meer informatie over deelnemen.

Contactgegevens - Gouden Dagen locaties
Gouden Dagen - Nationaal Ouderenfonds
“Een dagje naar het tuincentrum is niet meer zo vanzelfsprekend voor mij. Met Gouden Dagen wordt alles voor mij geregeld zodat ik toch nog een dagje weg kan!”

Word wensvrijwilliger! Gouden Handen

De inzet van vrijwilligers is voor de locaties van Gouden Dagen cruciaal. Vrijwilligers ondersteunen bij de activiteitenorganisatie en begeleiden de ouderen tijdens de wensvervulling. Ook bezoekt de vrijwilliger intramurale en extramurale ouderen om te achterhalen welke behoeften er spelen. Hij of zij helpt ouderen hun wensen te formuleren en zorgt ervoor dat de wensen in de wensboom terecht komen. Verder is de vrijwilliger het aanspreekpunt voor de ouderen, zij kunnen ouderen stimuleren om naast Gouden Dagen ook mee te doen met andere activiteiten.

Gouden Vrienden

Zowel lokaal als landelijk sluiten mensen, bedrijven en organisaties zich aan bij Gouden Dagen. Zij dragen ouderen een warm hart toe en helpen ons Gouden Dagen tot een zo groot mogelijk succes te maken. Klik hier voor meer informatie over het steunen van Gouden Dagen.

Wilt u ons ook steunen? Stuur een mail naar info@goudendagen.nl of bel het Nationaal Ouderenfonds, 030 656 7774.

U kunt ons ook financieel steunen door een donatie over te maken. Het rekeningnummer van Gouden Dagen is: NL67 RABO 0149 0978 40.

Jaarverslag 2013 - Stichting Gouden Dagen Fonds
Jaarrekening 2013 - Stichting Gouden Dagen Fonds