Partners

Dankzij onze partners bereiken we meer

200.000 ouderen voelen zich extreem eenzaam. Dankzij de steun van belangrijke sponsoren en partners kan het Nationaal Ouderenfonds zich structureel inzetten voor deze ouderen. We prijzen ons gelukkig met de steun van onze partners.

Draagt u ons werk ook een warm hart toe?

Bedrijfssponsoren

Begunstigers

Nationaal Ouderenfonds Smallepad 30E 3811 MG Amersfoort 088 344 2000 info@ouderenfonds.nl NL94 RABO 0311 9117 57
CBF Erkend ANBI