Onze organisatie

Het Nationaal Ouderenfonds is een landelijk goed doel. Samen met bedrijven en instanties, overheden, donateurs, ambassadeurs, vrijwilligers en medewerkers zetten we ons in voor hetzelfde doel: een samenleving waarin iedere oudere zijn of haar leven leidt zoals hij of zij dat wenst.

Het Ouderenfonds is ervan overtuigd dat iedere oudere meetelt. Daarom beloven we iedereen die met ons meedoet dat ouderen blijven genieten. We verbinden mensen en organisaties om samen eenzaamheid en kwetsbaarheid onder ouderen aan te pakken.

Organisatie

Bij het Nationaal Ouderenfonds werken zo’n 40 medewerkers en vele vrijwilligers iedere dag met hart en ziel aan een samenleving waarin iedere oudere telt. Corina Gielbert is directeur van het Nationaal Ouderenfonds. “Ik schrik van de cijfers over eenzaamheid onder ouderen. Zeker als je bedenkt dat veel mensen minder dan een keer per maand een sociaal contact hebben. Ik wil graag dat ons werk iets toevoegt. Het snijvlak zorg, welzijn en kwaliteit van leven ligt me na aan het hart.”

Werken bij het Ouderenfonds

Vrijwilligers

Wist u dat  bijna de helft van de ouderen in Nederland zich eenzaam voelt? 1 op de 11 ouderen geeft zelfs aan zich ernstig eenzaam te voelen. Dat zijn ruim een half miljoen mensen! Daarom zijn onze vrijwilligers goud. Zonder hen zouden we nooit zo veel ouderen kunnen steunen als we nu doen. Ieder jaar zijn zo’n 9.000 vrijwilligers door heel het land actief.

Word ook vrijwilliger

Donateurs

Het Nationaal Ouderenfonds is voor haar werk afhankelijk van giften van bedrijven en particulieren. We ontvangen geen subsidie van de rijksoverheid. Wij zijn dankbaar voor iedere gift die we krijgen.

Onze partners

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht toetst of het Nationaal Ouderenfonds haar maatschappelijke functie naar behoren vervult. De RvT geeft advies en controleert de directie, het beleid, de interne gang van zaken en de financiën. De leden en de voorzitter van de raad worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn 2 keer herkiesbaar.

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 onbetaalde leden:

 • Wouter Kolff (voorzitter)
 • Franck Erkens
 • Roy Rempe
 • Marlies Sikken
 • Tinie Kardol

De directie en de Raad van Toezicht houden zich aan de grondregels (Statuten) en de gedragsregels (Reglement Directie, Reglement Raad van Toezicht).

Comité van aanbeveling

Verschillende Bekende Nederlanders dragen het Ouderenfonds een warm hart toe en treden actief naar buiten om ouderen te steunen.

 • John Bernard
 • Janneke Brinkman-Salentijn
 • Hans Liberg
 • Alexander Rinnooy Kan
 • Jaap Rost Onnes
 • Erica Terpstra
 • Maartje van Weegen
 • Els Blokker
 • Gerdi Verbeet
 • Jannet van Zadelhoff

Nationaal Ouderenfonds Smallepad 30E 3811 MG Amersfoort 088 344 2000 NL94 RABO 0311 9117 57
Vriendenloterij
CBF Erkend ANBI