Ouder worden doe je samen

Wij geloven in de kunst van het samen ouder worden en de kunst van het ouder zijn. Dit zijn onze pijlers: actief ouder worden, het inspireren tot een leeftijdsvriendelijke omgeving en het bestrijden van eenzaamheid.

En dat blijft hard nodig. Want wist u dat bijna de helft van de ouderen zich eenzaam voelt? Meer dan 500.000 mensen voelt zich zelfs ernstig eenzaam! Voor deze mensen heeft een klein gebaar een grote impact.

Missie Nationaal Ouderenfonds

Dit is waar wij voor staan:

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in voor ouderen in Nederland. Wij geloven in de kunst van
het samen ouder worden en de kunst van het ouder zijn. Wij stimuleren ouderen om bewust
sociaal actief te blijven. Zo blijven ze verbonden met anderen en kunnen van betekenis zijn. En we inspireren de maatschappij om een leeftijdsvriendelijke samenleving te zijn.

Visie Nationaal Ouderenfonds

Dit is waar wij voor gaan:

Ouderen krijgen mogelijkheden en kansen om oud te worden zoals zij dit zelf willen. De oudere is betrokken bij de samenleving op de manier die hij of zij wenst. Wij richten ons hierbij op drie pijlers:

  • Stimuleren van actief ouder worden
  • Inspireren tot een lee­ftijdsvriendelijke omgeving
  • Bestrijden van eenzaamheid

Stimuleren van actief ouder worden

Het Ouderenfonds inspireert en stimuleert ouderen om zelf bewust bezig te zijn met het ouder worden en zich daarop voor te bereiden. Zo kunnen zij zo lang mogelijk zelfstandig blijven, zich verbinden met anderen en van betekenis zijn.

Inspireren tot een leeftijdsvriendelijke omgeving

Samen ouder worden betekent dat niet alleen de ouder wordende mens een actieve rol op zich neemt. Ook onze omgeving speelt daarbij een grote rol. Het Ouderenfonds helpt de maatschappij en ieder van ons om een lee­ftijdsvriendelijke omgeving te creëren en zo een verschil te maken.

Bestrijden van eenzaamheid

Wat we ook doen in het voorkomen van eenzaamheid, er zullen altijd ouderen blijven die in eenzaamheid terecht komen. Ook voor deze ouderen wil het Ouderenfonds er zijn om ervoor te zorgen dat zij zoveel mogelijk leuke en prettige momenten ervaren.

Voor de komende jaren hebben we de volgende aandachtsgebieden: bewustwording, sport & bewegen, mobiliteit, zingeving en digitalisering & technologie.

Werkwijze Nationaal Ouderenfonds

Het Ouderenfonds ontwikkelt projecten, diensten en activiteiten die ouderen stimuleren om op een actieve manier ouder te worden, die een leeftijdsvriendelijke omgeving mogelijk maken en eenzaamheid onder ouderen bestrijden. Dit doen we op basis van een aantal uitgangspunten.

  • Lokaal werken –  activiteiten zijn bereikbaar en vertrouwd voor ouderen
  • Samenwerken –  we doen het samen met vrijwilligers en lokale & landelijke partners
  • Functioneren als katalysator – kleinschalige projecten maken we groot

 

Download strategie 2020-2023

Nationaal Ouderenfonds Smallepad 30E 3811 MG Amersfoort 088 344 2000 NL94 RABO 0311 9117 57
Vriendenloterij
CBF Erkend ANBI