Is uw bedrijf of organisatie geïnteresseerd in de mening en ervaringen van ouderen? Wilt u bijvoorbeeld een product ontwikkelen, een winkel starten, gaat u als gemeente een nieuwe wijk met faciliteiten van ouderen bouwen of wilt u een praktijk opzetten? Het Ouderenpanel helpt u! 

Het Ouderenpanel kan voor u een enquête uitzetten onder ouderen. Deze enquête geeft u inzicht in wat ouderen beweegt en hoe ouderen over bepaalde onderwerpen denken. Onderwerpen die u aan de orde wilt stellen. U kunt de resultaten gebruiken om uw plannen te ontplooien, te toetsen en bij te stellen.

Hoe gaat het in z’n werk?

Een enquête bij het Ouderenpanel starten gaat als volgt:

  • U neemt contact op met Astrid Berman van het Nationaal Ouderenfonds via a.berman@ouderenfonds.nl of  088 344 2000.
  • U heeft met haar een intakegesprek.
  • Wij inventariseren uw wensen voor de enquête. Welke vragen u wilt voorleggen. Op welke manier u wilt dat de enquête wordt gehouden (bijvoorbeeld kwalitatief en/of kwantitatief). Hoe wilt u de uitkomsten gepresenteerd hebben?
  • Voordat de enquête start, leggen we in het onderzoeksplan de gekozen aanpak vast.

Maatwerk

De Ouderenpanel-enquête is een professioneel instrument. Uiteraard staan wij open voor al uw wensen ten aanzien van de enquête. Een onderzoek via het Ouderenpanel is maatwerk!