Ambassadeur John Bernard

Voor velen is John Bernard, de voormalig RTL-weerman, een begrip. Hij zet zich inmiddels al een aantal jaar onbezoldigd in voor het Ouderenfonds.

Het ambassadeurschap voor het Ouderenfonds vindt John Bernard een zinvolle bezigheid. ‘Het gaat me niet om het grootse. Ik had elke avond meer dan een miljoen kijkers. Ik wil nu alleen nog werk doen dat me op een andere manier voldoening geeft’, aldus John Bernard.

Het hoeft allemaal niet groot. Een praatje maken, voorlezen of wandelen; het betekent heel veel voor hen.

De inmiddels overleden moeder van John Bernard heeft twee jaar in een verzorgingshuis gewoond. ‘Toen heb ik pas goed gemerkt hoe ouderen een klein beetje aandacht ontzettend waarderen. Het hoeft allemaal niet groot. Een praatje maken, voorlezen of wandelen; het betekent heel veel voor hen. Hun verzorgers zijn ook verschrikkelijk goed, hoor – maar soms hebben ze niet genoeg tijd voor dat kleine stukje extra,’ legt John Bernard uit.

Op 1 oktober 2007, Internationale Dag van de Ouderen, is John Bernard door omroep MAX onderscheiden met de MAX Award voor het vele goede werk dat hij voor ouderen doet.