Dame met vrijwilliger in BPB

Het Nationaal Ouderenfonds is een landelijk goed doel. Samen met bedrijven en instanties, overheden, donateurs, ambassadeurs, vrijwilligers en medewerkers zetten we ons in voor hetzelfde doel: een samenleving waarin iedere oudere zijn of haar leven leidt zoals hij of zij dat wenst.

Het Ouderenfonds is ervan overtuigd dat iedere oudere meetelt. Daarom beloven we iedereen die met ons meedoet dat ouderen blijven genieten. We verbinden mensen en organisaties om samen eenzaamheid en kwetsbaarheid onder ouderen aan te pakken (ontdek meer over onze missie en visie).

Onze aanpak

Het Nationaal Ouderenfonds zet hierbij haar deskundigheid, ervaring, financiële kracht en netwerk in. We signaleren problemen, wensen en behoeften van ouderen. We analyseren de samenhang in deze wensen en behoeften en ontwikkelen hiervoor passende projecten en diensten, indien nodig op maat. De vraag van de oudere staat centraal in al ons werk. We luisteren naar wat ouderen willen, proberen dit te realiseren en betrekken ouderen op deze manier weer bij de maatschappij. Wilt u meer weten over onze aanpak? Missie en visie Ontdek onze missie en visie en download het strategisch plan 2017 – 2020 van het Nationaal Ouderenfonds.

Organisatie

Bij het Nationaal Ouderenfonds werken zo’n 40 medewerkers, samen met een aantal vaste vrijwilligers, iedere dag met hart en ziel aan een samenleving waarin iedere oudere telt. Feiten & cijfers

En dat is hard nodig. Want wist u dat 1 op de 4 ouderen zich eenzaam voelt? Dat zijn meer dan 1 miljoen mensen!

Corina Gielbert is directeur van het Nationaal Ouderenfonds: Ik schrik van de cijfers over eenzaamheid onder ouderen. Zeker als je bedenkt dat veel mensen minder dan een keer per maand een sociaal contact hebben. Ik wil graag dat ons werk iets toevoegt. Het snijvlak zorg, welzijn en kwaliteit van leven ligt me na aan het hart.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht toetst of het Nationaal Ouderenfonds haar maatschappelijke functie naar behoren vervult. De RvT geeft advies en controleert de directie, het beleid, de interne gang van zaken en de financiën. De leden en de voorzitter van de raad worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn 2 keer herkiesbaar. De Raad van Toezicht bestaat uit 6 onbetaalde leden:

  • Focko Dorhout Mees (voorzitter)
  • Leo Wildeman (vice-voorzitter)
  • Franck Erkens
  • Wouter Kolff
  • Roy Rempe
  • Marlies Sikken