Zomerpostzegels Ouderenfonds

De geschiedenis van het Nationaal Ouderenfonds begint in 1935 door de verkoop van Zomerpostzegels. Al meer dan 80 jaar zetten we ons in voor ouderen in Nederland die het moeilijk hebben.

Zomerzegels

Zomerpostzegels, of kortweg zomerzegels, was een jaarlijkse uitgifte van een serie bijzondere postzegels. In 1935 werden deze bij Koninklijk Besluit in het leven geroepen door de overheid. De zomerpostzegels kostten iets meer dan het gebruikelijke zegeltarief. De toeslag was bestemd voor sociaal en cultureel werk.

Ouderenzegels

In 1953 nam Stichting Comité voor de Zomerzegels de uitgifte van de bijzondere zegels over van de overheid. In 1992 veranderde de naam in Nationaal Fonds Ouderenhulp. De opbrengst van de zomerzegels gaat sinds die tijd naar projecten voor ouderen. Hierdoor staan de zegels ook wel bekend als Ouderenzegels.

Uitbreiding diensten

Sinds 2000 breidt de Stichting Nationaal Ouderenfonds verder uit. We bestrijden eenzaamheid onder ouderen en werken aan zelfredzaamheid. Het aantal diensten is gegroeid met bijvoorbeeld de BoodschappenPlusBus, Samen Breien, de Zilverlijn, OuderenOmbudsman en evenementen voor ouderen. Samen met vele vrijwilligers en de steun van Nederlandse bedrijven en particulieren zetten we ons iedere dag in voor kwetsbare ouderen.

Vandaag de dag