Postadres

Stichting Nationaal Ouderenfonds
Postbus 11
3980 CA Bunnik
KvK 41150459

Telefoonnummer: 030-6567774
OuderenOmbudsmanlijn/ Evenementenlijn: 0900-6080100 (lokaal tarief)

Bezoekadres

Stichting Nationaal Ouderenfonds Regulierenring 2D 3981 LB Bunnik

Rekeningnummer

Het rekeningnummer voor donaties is: NL36 INGB 0000 2505 05