Postadres

Stichting Nationaal Ouderenfonds
Postbus 11
3980 CA Bunnik
KvK 41150459

Telefoonnummer: 030-6567774
OuderenOmbudsmanlijn/ Evenementenlijn: 0800 13 25 (gratis)

Nieuw adres vanaf 2 januari 2018

Stichting Nationaal Ouderenfonds
Smallepad 30E
3811 MG Amersfoort

Bezoekadres

Stichting Nationaal Ouderenfonds Regulierenring 2D 3981 LB Bunnik.

Rekeningnummer

Het rekeningnummer voor donaties is: NL94 RABO 0311 9117 57