Hoe meer mensen in Nederland ouderen helpen, hoe beter. Daarom werkt het Nationaal Ouderenfonds samen met andere organisaties. Want met elkaar kunnen we veel meer bereiken voor eenzame en kwetsbare ouderen dan alleen. Samen pakken we problemen waar ouderen tegenaan lopen aan.

Coalitie Erbij

Het Ouderenfonds is kernlid van Coalitie Erbij, een samenwerkingsverband van organisaties die eenzaamheid in Nederland tegengaan. Samen met de andere kernleden – Humanitas, KPN Mooiste Contact Fonds, Leger des Heils, Nationale Vereniging de Zonnebloem, Resto VanHarte, Sensoor en Sociaal Werk Nederland – stimuleren en faciliteren we samenwerking tussen partijen in Nederland die zich bezig houden met eenzaamheid. De 8 kernleden vormen samen het bestuur van Coalitie Erbij. Daarnaast heeft de coalitie leden. Coalitie Erbij organiseert onder meer de Week tegen Eenzaamheid in oktober. Kijk voor meer informatie op www.eenzaam.nl of download de factsheet ‘eenzaamheid in acht’ van Coalitie Erbij.

VriendenLoterij

Speelt u mee in de VriendenLoterij? Dan draagt u ook bij aan steun voor eenzame en kwetsbare ouderen. Want de deelnemers van de VriendenLoterij zorgen ervoor dat wij ieder jaar tienduizenden ouderen kunnen helpen met ons werk. Ontdek hoe meespelen met de VriendenLoterij ouderen helpt.

Bedrijven

Dankzij de steun van belangrijke sponsoren en partners, kan het Ouderenfonds zich ieder jaar weer inzetten voor tienduizenden ouderen. Bedrijven steunen het Ouderenfonds omdat hun kernactiviteiten perfect passen bij die van het Ouderenfonds en we samen kijken naar de beste manier om ouderen te ondersteunen. Bekijk onze partners.

Internationale samenwerkingsverbanden

Het Ouderenfonds maakt deel uit van een internationaal netwerk van NGO’s, onderzoekscentra, bedrijven en overheden en werkt mee aan onderzoeken op Europees niveau. Samen bedenken we oplossingen voor de toenemende druk op zorg en welzijn door de vergrijzing. Daarnaast kijken we naar kansen: Nederlanders worden steeds ouder en blijven langer gezond. We betrekken ouderen bij de projecten, om zo in te spelen op hun behoeftes. Ook behartigen we hun belangen bij de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten.

  • Het Ouderenfonds is lid van AGE Platform, een netwerk van 167 ouderenorganisaties die de belangen van ouderen behartigen op Europees niveau.
  • Het Ouderenfonds is aangesloten bij EIP AHA (European Innovation Partnershop on Active and Healty Ageing), een initiatief van de Europese Commissie dat zich richt op het ondersteunen van ouderen om langer gezond te blijven. Doel is om in 2020 de gemiddelde gezonde leeftijd te verlengen met 2 jaar.

Goede Doelen Nederland

Het Nationaal Ouderenfonds is lid en volgt de gedragsregels van Goede Doelen Nederland, de brancheorganisatie van erkende en in Nederland gevestigde goede doelen.