19 mei 2020

‘Waar zijn de yeps in de coronacrisis?’

Corina Gielbert, directeur Nationaal Ouderenfonds

Impact op vitale ouderen wordt vaak over het hoofd gezien

Ze zijn met pensioen, maar nog fit en vitaal: young elderly persons. In het najaar van 2019 werd in het publieke debat plotseling veel aandacht besteed aan de ‘yeps’. In een serie portretten liet Trouw ons kennismaken met een groep ouderen waarvan we eigenlijk al lang wisten dat deze bestond. Toch leverde het veel reacties op. Met name van jonge ouderen zelf: de doelgroep leek opgelucht te zijn dat zij eindelijk werden aangesproken op hun actieve en onmisbare bijdragen aan de maatschappij, in plaats van op hun kwetsbaarheid. Helaas lijkt in het huidige coronatijdperk het onderscheid tussen ouderen van een verschillende leeftijd opeens weer mijlenver te zoeken.

Uit onderzoek van het Nationaal Ouderenfonds komt naar voren dat de oudste ouderen – de groep om wie we ons in deze crisis het meeste zorgen maken – zich eigenlijk het minst getroffen zeggen te voelen als het gaat om de gevolgen van de coronacrisis op hun mentaal welzijn. Dat is niet zo vreemd. Zij zitten altijd al meer binnen en velen hebben een kleine sociale kring. De groep voor wie de veranderingen in het dagelijks leven en hiermee ook de impact op het mentaal welzijn het grootste is, zijn de jongere ouderen. Plotseling zijn zij weer ingedeeld in bij de zwakkeren, de kwetsbare ouderen, terwijl ze daar juist net weg waren.

Prof. dr. Tinie Kardol, hoogleraar Actieve Ouderdom aan de Vrije Universiteit Brussel en lid van de Raad van Toezicht van het Nationaal Ouderenfonds legt het als volgt uit: ‘Veel jongere ouderen, mensen die kortgeleden vanwege hun leeftijd de arbeidsmarkt hebben verlaten, bezitten tal van kwaliteiten waar zij graag een beroep op willen laten doen. Ze staan fysiek, mentaal en sociaal volop in het leven en stellen het zeer op prijs als hun omgeving hen op die kwaliteiten aanspreekt. Maar ook en misschien wel juist als die kwetsbaarheid een gegeven is, bijvoorbeeld vanwege lichamelijke achteruitgang, is het van vitaal belang dat de oudere wordt gekend en erkend als volwaardig mens, als iemand die een bijdrage kan blijven leveren aan de samenleving en medeverantwoordelijkheid wil blijven dragen. De weerbaarheid en veerkracht van ouderen is het grootst als kwetsbaarheid geen stigma is, maar een aspect van het leven.’

Yeps die zich betutteld voelen, nemen de regels met een korreltje zout. Toch zijn ook zij kwetsbaar. Uit het meest recente onderzoek van het Ouderenfonds blijkt dat de richtlijnen onduidelijk zijn voor ouderen, vooral voor deze jonge ouderen. En als het dan inderdaad zo is dat wij het als maatschappij moeilijk vinden onderscheid te maken, is er maar één oplossing. Ga met hen zelf in gesprek – daar zit immers hun kracht. Over hoe zij op een verantwoorde, gezonde maar actieve manier samen oud willen worden. Ook in deze coronacrisis. Wij brengen u graag met deze groep in contact.

 

Corina Gielbert, directeur Nationaal Ouderenfonds

 

Volg Corina en Het Ouderenfonds op Twitter

Nationaal Ouderenfonds Smallepad 30E 3811 MG Amersfoort 088 344 2000 NL94 RABO 0311 9117 57
Vriendenloterij
CBF Erkend ANBI