Prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie: “Het aanwakkeren van initiatief is het medicijn tegen eenzaamheid”

Bijna 40 procent van de ouderen heeft het gevoel niet over eenzaamheid te kunnen praten. Dit blijkt uit een enquête van het Nationaal Ouderenfonds onder meer dan vijfhonderd ouderen. De voornaamste redenen hiervoor zijn: “niet willen zeuren”, het gebrek aan een geschikt persoon om de gevoelens mee te delen, schaamte en onbegrip. Terwijl om hulp vragen juist belangrijk is om eenzaamheid in de kiem te smoren en stress hierover te verminderen. 

Ouderen dubbel getroffen
Uit de enquête blijkt dat ouderen er vooral op uit gaan om boodschappen te doen en voor een bezoek aan de arts. Terwijl juist niet alledaagse of nieuwe sociale activiteiten ondernemen je hersenen gezonder houden, naarmate je ouder wordt.  Volgens prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie kan het gevoel van eenzaamheid bij oudere mensen dubbelhard aankomen: bovenop de ‘normale’ veroudering’, komt de chronische stress als gevolg van eenzaamheid. “Als men eenmaal in zo’n ongewenste situatie terecht is gekomen, is het heel moeilijk daar zélf weer uit te komen. Het nemen van initiatieven en gemotiveerd zijn, zijn hersenfuncties die een leeftijdseffect kennen en extra kwetsbaar kunnen worden door stress, voortkomend uit eenzaamheid.” De eenzame oudere moet weer gemotiveerd worden om nieuwe dingen te ondernemen die ook een beetje moeite kosten. Dat prikkelt de hersenen en zorgt ervoor dat het gevoel van stress vermindert. Als dat lukt, wordt de kans groot dat de eenzame oudere ook zélf weer nieuwe actie gaat ondernemen!”

Wat willen ouderen het liefst
Op de vraag welke activiteit men nu niet (meer) doet, maar wel leuk zouden vinden, antwoordt de helft van de panelleden dat zij het liefst activiteiten met anderen willen doen. Ook valt op dat creatief bezig zijn en iets nieuws leren hoog op de lijst staan.

Meest genoemde activiteit:

  • Uit eten of koffie drinken met anderen
  • Culturele activiteiten (museum, voorstelling)
  • Iets nieuws leren
  • Creatief bezig zijn, alleen of met anderen
  • Vrijwilligerswerk
  • Sport en spel

Het ouderenpanel geeft zelf als tip om contact te zoeken met anderen, bezig te blijven, vrijwilligerswerk te doen en positief in het leven te staan. De ouderen willen dus wel, maar moeten soms geholpen worden de eerste stap te zetten.

Ouderenfonds en Vriendenloterij samen in actie
Corina Gielbert, directeur van het Nationaal Ouderenfonds: “Eén op de twee ouderen voelt zich eenzaam, dat is veel te veel. Gelukkig dragen wij met veel van onze initiatieven al bij aan de behoeften van eenzame ouderen, maar het kan natuurlijk altijd beter. Deze inzichten helpen daarbij. Ook de actie ‘Samen winnen we het van eenzaamheid’, met de VriendenLoterij, die van start is gegaan, zal hieraan bijdragen. ”

Activiteiten Nationaal Ouderenfonds
Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in voor ouderen in Nederland voor wie onvoldoende zorg en aandacht is vanuit de maatschappij. Gezamenlijk bestrijden en voorkomen we eenzaamheid, verminderen kwetsbaarheid en bevorderen we zelfredzaamheid met als doel de oudere in staat te stellen zijn eigen leven te blijven leiden zoals hij/zij dat wenst. Door gezamenlijke uitjes te organiseren, 1 op 1 contact te faciliteren met Match en de Zilverlijn en door actief te blijven binnen een vereniging met sportactiviteiten zoals Old Stars of het programma De Derde Helft. De restaurants van de Beren hebben zich dit jaar aan het Nationaal Ouderenfonds verbonden en organiseren speciale activiteiten voor ouderen.

Nationale actie VriendenLoterij voor het Ouderenfonds
De VriendenLoterij en het Ouderenfonds komen samen in actie om de drempels voor ouderen weg te nemen en zoveel mogelijk ouderen aan wekelijks sociaal contact te helpen. Iedereen die van 17 september tot en met 31 oktober mee gaat spelen, helpt per lot één oudere aan wekelijks contact. Hierdoor krijgen ouderen waardevolle contactmomenten met een bel-, schrijf- of breimaatje, wordt het voor hen weer mogelijk om teamsporten uit te oefenen en kunnen ze samen op pad. Want samen winnen we het van eenzaamheid!

Meer informatie over de landelijke actie is te vinden op www.vriendenloterij.nl/ouderenfonds

Nationaal Ouderenfonds Smallepad 30E 3811 MG Amersfoort 088 344 2000 NL94 RABO 0311 9117 57
Vriendenloterij
CBF Erkend ANBI