Sharing Stories

Waardevolle gesprekken voeren

In het project Sharing Stories ontwikkelt het Ouderenfonds met haar partners een training voor vrijwilligers om waardevolle gesprekken te voeren met ouderen over hun leven en wat zij belangrijk vinden. Door het voeren van meer waardevolle gesprekken en nét iets verder te gaan dan het weer van vandaag, voelen mensen zich meer verbonden met elkaar en met zichzelf en hun eigen identiteit.

Sociaal en emotioneel geïsoleerd raken, overkomt één op de vier ouderen doordat het netwerk kleiner wordt om het verhaal mee te delen. Dan ligt het gevoel op de loer dat men er niet meer toe doet. Vrijwilligers van het Nationale Ouderenfonds zijn voor deze ouderen een belangrijke steun. Het project ‘Sharing Stories, Sharing Life’ ontwikkelt een training om hen om via het delen van levensverhalen nog beter te begrijpen wat ouderen beweegt.

Vrijwilligers zijn de motor achter onze organisatie. We willen hen op een goede manier opleiden en bijscholen. Samen bekijken we steeds hoe dat nog beter kan. We ontdekten hoe belangrijk het is om bij individuele contacten levensverhalen te delen. Op die manier bleek het contact waardevoller. De vrijwilliger kan bijvoorbeeld goed achterhalen welke activiteit bij iemand past. Een doorverwijzing is daardoor veel kansrijker. Belangrijker misschien is nog dat we er in slaagden de eenzame oudere te laten mérken dat hij of zij er nog steeds toe doet.

Om op een goede manier verhalen naar boven te krijgen heb je specifieke vaardigheden nodig. We merken dat vrijwilligers op dit punt een verdiepingsslag kunnen gebruiken en daarom besloten we via Erasmus+ een trainingsprogramma te ontwikkelen. Op dit moment werken we samen met Luxemburg, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Er zitten allerlei disciplines aan tafel, experts op het gebied van ouder worden, welzijn, vrijwilligerseducatie en ICT. We bouwen een trainingsmodule die vrijwilligers helpt in het ophalen van levensverhalen onder kwetsbare ouderen. De module bevat offline en online elementen die uiteraard heel aantrekkelijk en laagdrempelig zijn.

Het project is september 2018. We verwachten dat onze trainingsmodule bij draagt de omvangrijke sociale en emotionele eenzaamheid onder ouderen terug te dringen. Vrijwilligers gaan beter toegerust en zelfverzekerder in gesprek met ouderen. Dat maakt hun werk ook leuker. Dat helpt vervolgens weer om vrijwilligers te vinden en behouden. We vertrouwen erop dat ook andere ouderenorganisaties de module gaan gebruiken.

Partners: Cambridgeshire County Council (UK), LIFEtool Gemeninnutzige GmbH (AT), RBS-Center fir Alterfroen (LU), Netural GmbH (AT).
Nationaal Ouderenfonds Smallepad 30E 3811 MG Amersfoort 088 344 2000 NL94 RABO 0311 9117 57
Vriendenloterij
CBF Erkend ANBI