Ondersteuning bij zelfstandig wonen

Nederland vergrijst en ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Het Ouderenfonds vindt het belangrijk om zelfredzaamheid te bevorderen en kwetsbaarheid te verminderen. Zo kunnen ouderen hun leven leiden op een manier die zij zelf graag willen.

Het Ouderenfonds onderzoekt hoe we ouderen hierbij kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld door mobiliteit te vergroten en eenzaamheid te verminderen. Het project Pharaon* biedt de mogelijkheid om naar innovatieve manieren hiervoor te kijken, zoals verschillende tools en technologieën. Dit hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het is de bedoeling dat ouderen en hun omgeving hier gemakkelijk gebruik van kunnen maken.

Het doel van Pharaon

Er bestaan al veel tools en technologieën (in Europa) ter ondersteuning bij het zelfstandig ouder worden. Deze richten zich op ouderen zelf, maar soms ook op het sociale netwerk om hen heen. Deze toepassingen ondersteunen bijvoorbeeld de dagelijkse zorg of het in contact blijven met dierbaren. Vaak is het voor ouderen en hun netwerk echter niet goed duidelijk welke tool voor welk doeleinde geschikt is. Ook zijn verschillende toepassingen vaak niet goed op elkaar afgestemd, waardoor gebruik niet kan worden geoptimaliseerd. Het gebruik ervan is moeilijk, of de toepassingen zijn slechts voor een klein publiek beschikbaar. Het doel van Pharaon is om verschillende tools en technologieën te verzamelen, testen, op elkaar af te stemmen en uit te rollen voor een breed publiek van ouderen en hun omgeving. Rol van het Ouderenfonds is het vertegenwoordigen van de ouderen bij het invullen van het project en het implementeren van de ontwikkelde ideeën.

*Pharaon: Pilots for Healthy and Active Aging

 

Projectwebsite: www.pharaon.eu

 

Looptijd: Januari 2020 – December 2024

Partners: In Nederland: Universiteit Twente; Roessingh Research and Development; AdSysCo; Maastricht Instruments. In totaal werken in het project 41 partnerorganisaties samen uit 12 verschillende landen. Pilots worden georganiseerd in Nederland, Italië, Spanje, Portugal en Slovenië.

Subsidieverleners:

Nationaal Ouderenfonds Smallepad 30E 3811 MG Amersfoort 088 344 2000 NL94 RABO 0311 9117 57
Vriendenloterij
CBF Erkend ANBI