I-Connect

Creatief contact maken met ouderen met dementie

Als Ouderenfonds zien wij onze toekomstige zorgprofessionals in Nederland als belangrijke factor in het welzijn van ouderen. Daarom heeft het Nationaal Ouderenfonds het project iConnect opgezet samen met de Hogeschool Utrecht en partners uit Finland, Italië en Griekenland. In iConnect ontwikkelen wij een lesmodule waarmee we studenten inspireren om voor de ouderenzorg te kiezen d.m.v. creatieve middelen zoals zang, theater, poëzie en kunst. Studenten zetten deze middelen direct in de praktijk in voor ouderen met dementie.

De Europese bevolking vergrijst, meer mensen worden ouder en meer mensen bereiken hogere leeftijden. Door de vergrijzing neemt ook het aantal mensen met dementie sterk toe. Dit betekent een grotere druk op zorgverleners. Tegelijkertijd is er een toenemend gebrek aan professionals in de ouderenzorg. Overheidsinstanties in heel Europa erkennen dit probleem en velen hebben al meer investeringen in het domein van ouderenzorg beloofd. Echter zolang studenten de ouderensector niet als een interessante loopbaanoptie beschouwen, zal de kloof tussen vraag en aanbod voor de ouderenzorg blijven en groter worden.

iConnect is bedoeld om mensen met dementie meer te betrekken bij de maatschappij en tegelijkertijd studenten te motiveren om ouderenzorg tot een potentiële en interessante optie voor hun studie te maken

We doen dit door een lesmodule te ontwikkelen op basis van creatief leren, met elementen van theater, muziek, poëzie en kunst. Deze methoden zullen worden gecombineerd en internationaal gedeeld via een leerplatform.

Het project bouwt voort op creatieve leerprincipes van toegepast theater om contact te maken met mensen met dementie. De resultaten bieden studenten, als toekomstige zorgprofessionals, handvatten om te communiceren met mensen met dementie. Door wederkerigheid in communicatie tot stand te brengen wordt het ​​gevoel van welzijn, identiteit en sociale inclusie voor mensen met dementie versterkt.

De lesmodule zal door de onderwijsinstellingen worden geïmplementeerd in samenwerking met dagopvangcentra en verzorgingshuizen. Het uiteindelijke doel is om de les module onder zo veel mogelijk onderwijsinstellingen te verspreiden in Europa, waarbij het Ouderenfonds de rol van katalysator neemt om zo het welzijn van ouderen te verbeteren.

Partners: Hogeschool Utrecht, Lathi University (Finland), TEI of Epirus (Griekenland), University of Udine (Italy), Alzheimer Hellas (Griekenland).
Nationaal Ouderenfonds Smallepad 30E 3811 MG Amersfoort 088 344 2000 NL94 RABO 0311 9117 57
Vriendenloterij
CBF Erkend ANBI