Foto: Roy Beusker

Speelt u mee in de VriendenLoterij? Bedankt! Want hiermee kunt u eenzame ouderen steunen. De VriendenLoterij steunt goede doelen die mensen in Nederland helpen, dus ook het Nationaal Ouderenfonds.

Doe ook mee

Wilt u ouderen in Nederland steunen en tegelijkertijd kans maken op mooie prijzen? Speel dan mee met de VriendenLoterij en kies voor het Nationaal Ouderenfonds. De helft van uw lotprijs gaat direct naar het Ouderenfonds. Speel mee.

Zo steunt u ouderen met uw lot van de VriendenLoterij

Zilverlijn

“Iedereen om me heen is overleden. Ik zit veel thuis en de wijkverpleging heeft weinig tijd voor een praatje”, vertelt mevrouw Veldmeijer. Nu wordt mevrouw Veldmeijer wekelijks gebeld door de Zilverlijn, een dienst die we in 2015 starten dankzij de steun van deelnemers van de VriendenLoterij en KPN Mooiste Contact Fonds. De Zilverlijn is een unieke beldienst voor eenzame ouderen. Ouderen geven zich op voor deze dienst omdat ze graag een praatje met iemand willen maken. Onze vrijwilligers bellen hen op voor een goed gesprek, een luisterend oor en gezelligheid. In 2016 breiden we de Zilverlijn verder uit.

BoodschappenPlusBus

Mevrouw Walraven (85) voelt zich niet langer alleen. “Dankzij de BoodschappenPlusBus kan ik weer de deur uit en ontmoet ik veel nieuwe mensen.” Veel ouderen kunnen niet of moeilijk zelfstandig de deur uit. De BoodschappenPlusBus biedt uitkomst. Onder begeleiding van vrijwilligers gaan ouderen samen op pad. In 2015 breiden we het aantal BoodschappenPlusBussen in Nederland uit dankzij de steun van de VriendenLoterij.

OldStars

“Of je nu zes of zestig bent, een balletje trappen met vrienden is het mooiste wat is er is.” Dit zegt oud-voetballer Sjaak Swart, alias Mister Ajax, tijdens het OldStars toernooi in 2015. Bij OldStars staat voetbal centraal in het aanpakken en bespreekbaar maken van gezondheidsproblemen en een gebrek aan sociale contacten. OldStars wordt mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij.

Uitjes en evenementen

Het Nationaal Ouderenfonds organiseert het hele jaar door activiteiten voor eenzame ouderen. Veel van hen komen weinig de deur uit en zijn huiverig voor uitstapjes: is het vervoer goed geregeld, kan ik met mijn rolstoel of rollator wel overal komen, zijn er toiletvoorzieningen en begrijpt de catering mijn dieet? Wij nemen deze zorgen weg tijdens onze evenementen. Ouderen beleven de mooiste momenten samen met leeftijdsgenoten en worden ondersteund door onze vrijwilligers. De VriendenLoterij draagt bij aan deze uitjes en evenementen voor ouderen.

Nationaal Ouderenfonds en VriendenLoterij

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij mensen in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren.

Het Nationaal Ouderenfonds is dankbaar voor de steun van onze partner de VriendenLoterij. Als vaste begunstigde ontvangt het Ouderenfonds €200.000. Voor de Zilverlijn ontvangen we in 2015 een geoormerkte bijdrage van €342.000. Daarnaast ontvangen we dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij een bijdrage van €1.909.500, vanuit acties van de loterij. In 2015 is de samenwerking verlengd voor vijf jaar.