Ouderenfonds periodiek schenken

Het Nationaal Ouderenfonds is voor een groot gedeelte afhankelijk van particuliere giften. Dankzij uw steun kunnen wij eenzame ouderen in Nederland helpen. Maar wist u dat u een deel van uw gift terug kunt krijgen van de Belastingdienst?

Waarom uw steun zo belangrijk is

1 op de 5 ouderen in Nederland is extreem eenzaam. Zij krijgen hooguit één keer per maand bezoek. Met uw financiële steun kunnen wij deze kwetsbare groep ondersteunen. Met onze diensten en activiteiten bevorderen wij de sociale contacten en zorgen dat ouderen langer zelfstandig blijven.

Het belastingvoordeel

Bereken uw voordeel

De Belastingdienst betaalt graag een deel van uw gift. Als u het Ouderenfonds vijf jaar lang steunt met een vast bedrag, is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Een deel van uw gift krijgt u terug van de Belastingdienst. Dit wordt ook wel een periodieke schenking genoemd.

Door middel van een periodieke schenking kunt u meer geld overhouden aan uw jaarlijkse giften, of meer schenken zonder dat het u meer kost. Onderstaande voorbeelden laten zien hoe dit werkt.

Belastingvrij / periodiek schenken Ouderenfonds

*In dit voorbeeld is uitgegaan van een belastingschaal van 42%.

Hoe werkt belastingvrij schenken?

Uw gift is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen wanneer er een schriftelijke overeenkomst is tussen u en het Ouderenfonds. Sinds 1 januari 2014 is er geen notariële akte meer nodig.

  1. Print onderstaand formulier uit, vul uw gegevens in en onderteken de overeenkomst.
  2. Stuur vervolgens zowel het exemplaar voor de schenker als voor de ontvanger zonder postzegel naar:
    Nationaal Ouderenfonds
    Postbus 2073
    3800 CB Amersfoort
  3. U krijgt vervolgens het exemplaar voor de schenker, ondertekend door het Ouderenfonds, retour gezonden.
Download hier de overeenkomst Belastingvrij schenken

Meer informatie of vragen?

Bekijk hier het overzicht van veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.