Het Nationaal Ouderenfonds mag zich gelukkig prijzen met de steun van een aantal belangrijke sponsoren en partners. Deze steun is onmisbaar voor de voortzetting van onze diensten en activiteiten om de ouderen die het zo hard nodig hebben, te kunnen blijven steunen.

Draagt u ons werk ook een warm hart toe, kijk dan hoe u als bedrijf het Ouderenfonds kunt steunen.