200.000 ouderen voelen zich extreem eenzaam. Dankzij de steun van belangrijke sponsoren en partners kan het Nationaal Ouderenfonds zich structureel inzetten voor deze ouderen. We prijzen ons gelukkig met de steun van onze partners.

Draagt u ons werk ook een warm hart toe? Kijk hoe u als bedrijf het Ouderenfonds kunt steunen.