Het Nationaal Ouderenfonds hoort graag van ouderen zelf hoe zij denken over thema’s die hen aangaan. Bent u nieuwsgierig naar de onderzoeken van het Ouderenpanel? Hier treft u een kleine selectie.

Onderzoeksresultaten van het Ouderenpanel

Onderzoek eenzaamheid

85% van de ouderen die zich eenzaam voelt, vindt het lastig daarover te praten. Ze hebben het gevoel hiermee mensen lastig te vallen en vinden dat er veel onbegrip voor eenzaamheid bestaat. Een respondent van het Ouderenpanel zegt hierover: “Ik heb mijn familie al een paar keer ronduit gezegd dat ik mij eenzaam voel en dat ik het moeilijk vind. Maar ze doen er niks mee. Ze praten er niet over en nemen niet of nauwelijks contact met me op.”

Van de eenzame respondenten geeft 39% aan dat zij elke dag eenzaam zijn. 49% geeft aan zich een paar keer in de week (erg) eenzaam te voelen. 74% van alle eenzame respondenten geeft aan een echt goede vriend of vriendin in het leven te missen. Een respondent: “Ik kom alleen thuis. Er is niemand waarbij je je ei kwijt kan, niemand die je leuk vindt en ook niemand die van je houdt.”

Onderzoek financiële zaken

Uit ons onderzoek in 2016 over de financiële zaken van ouderen blijkt dat 16% van de 65-plussers geregeld niet uitkomt met hun geld.  Ruim 50% van hen kijkt dan ook (erg) negatief tegen zijn/haar financiële toekomst aan.

Ruim 80% van de 65-plussers regelt hun administratie en bankzaken zelfstandig. 40% van de 65-plussers is bang dat er misbruik van de situatie gemaakt wordt als zij de financiën uit handen geeft. Vooral de angst voor misbruik bij professionele begeleiding schrikt deze ouderen af.

Onderzoek huisvesting

Uit ons onderzoek van 2017 over huisvesting, blijkt dat 15% van de ouderen op zoek is naar een nieuwe woning. Bijna de helft van de ouderen (45%) zou geen hulp van anderen inschakelen bij het zoeken naar een woning. Ouderen oriënteren zich het liefst op een nieuwe woning met behulp van het internet (65%). Tijdens het bezichtigen van een woning wensen ouderen vooral ruim de tijd te krijgen.

De belangrijkste veiligheidsvoorzieningen voor ouderen zijn de afwezigheid van drempels in de woning, een spionnetje in de deur en een deurketting. Ouderen zien het meest op tegen de kosten van het verhuizen (42%) en het vragen van hulp bij het zoeken naar een woning of bij het verhuizen (22%).

Onderzoek boeken

Bijna 40% van de ouderen leest iedere dag. Ruim een derde van onze panelleden leest een uur tot twee uur per dag. Ouderen lezen graag romans (58%), spannende fictie, zoals detectives en thrillers (47%) en waargebeurde verhalen (42%). Populaire schrijvers zijn Adriaan van Dis, Jan Siebelink en John Grisham. Ruim 90% leest papieren boeken; 7% leest alleen boeken op e-reader of tablet. 36% van de deelnemers is lid van de bibliotheek.

Onderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Sinds 1 januari 2015 is de Wmo veranderd. Niet iedereen is het eens met de nieuwe regels. Ruim 65% van de ouderen vindt het onrechtvaardig dat het bedrag dat zij voor zorg moeten betalen afhankelijk is van hun woongemeente. In bijvoorbeeld Amsterdam en Maastricht betalen ouderen aanzienlijk minder voor Wmo-voorzieningen. Inwoners van Utrecht en Rotterdam betalen wel het maximale bedrag dat het CAK heeft vastgesteld. Ruim 60% van de ouderen zegt de veranderingen in de Wmo slecht tot zeer slecht te vinden. Zij zijn wel te spreken over de kwaliteit van de Wmo-voorzieningen.

Onderzoek babbeltrucs

Regelmatig worden we in de pers gewaarschuwd voor de zogenoemde babbeltruc. Iemand kletst zich naar binnen in uw huis en voordat u het weet bent u uw portemonnee of sieraden kwijt. Maar hoe vaak komt dat nou echt voor? Uit onderzoek onder onze panelleden blijkt dat 22% van hen ooit is opgelicht door een babbeltruc. Maar de meeste ouderen zijn niet voor 1 gat te vangen: 73% van de oplichtingspogingen was niet succesvol voor de dief.

Onderzoek leeftijdsdiscriminatie

Leeftijdsdiscriminatie door werkgevers is een bekender probleem. Maar wist u dat bijna 50% van de ouderen voelt zich wel eens betutteld door de overheid? Dit blijkt uit een peiling onder de leden van het Ouderenpanel. De overheid denkt meer voor dan met ouderen wordt gedacht. 12% van de panelleden gaf verder aan dat hun wel eens een dienst, zoals een verzekering of lening, is geweigerd op basis van hun leeftijd. 19% voelt zich niet altijd serieus genomen door de eerstelijnsgezondheidszorg. Slechts 1% van de panelleden voelt zich wel eens betutteld door jongeren.

Sociale contacten onder ouderen

Het Ouderenfonds deed onderzoek naar de behoeften van ouderen naar sociale contacten en het maken van online contact. Ruim de helft van de respondenten is op zoek naar meer sociale contacten, vooral voor gezelligheid. Internet blijkt hiervoor niet het meest voor de hand liggende medium te zijn. De meeste ouderen ontmoeten nieuwe vrienden of liefdes het liefste via-via.

Vakantie onder ouderen

Ouderen zijn nog erg zelfstandig in hun vakanties blijkt uit het Ouderenpanel-onderzoek. 75% van hen gaat het liefst een week of langer op vakantie. Historische plaatsen bezoeken, een andere cultuur ontdekken en ontspanning zijn populaire bezigheden.

Openbaar vervoer voor ouderen

Wist u dat 2 op de 3 ouderen in het afgelopen jaar gebruik heeft gemaakt van het openbaar vervoer? 19% van de ouderen geeft aan redelijk tot erg ver van de dichtstbijzijnde bus-/trein- of tramhalte te wonen. Dat terwijl iets meer dan de helft van de ouderen (51%) aangeeft dat een beperkt aanbod aan openbaar vervoer ervoor kan zorgen dat zij eenzaam worden. 1 op de 3 ouderen geeft aan meer in contact te komen met anderen dankzij het openbaar vervoer. Tot slot geeft 55% aan het openbaar vervoer voldoende toegankelijk te vinden voor ouderen.

Sport en spel

Hoe fit zijn onze ouderen eigenlijk anno 2017? 2 op de 3 ouderen voldoen niet aan de Fitnorm. Dit betekent dat zij minder dan 3 keer per week gedurende 20 minuten intensieve lichamelijke activiteiten verrichten zoals fietsen of zwemmen. 25,5% van de ouderen voldoet niet aan de Beweegnorm; zij zijn minder dan 2 uur per week in beweging, zoals tuinieren, wandelen of boodschappen doen. Dat terwijl sport en beweging een gunstig effect heeft op zowel de lichamelijke als mentale gezondheid! Ouderen die een hoger cijfer geven voor hun conditie, geven ook een hoger cijfer voor hun eigen geluk. Ook wil 1 op de 3 ouderen die niet meer sporten graag méér sociale contacten. Van de ouderen die nog wel sporten is dit maar 1 op de 6. 55% van de sporters ziet hun medesporters dan ook als belangrijke sociale contacten.

Hoe maak je smartphones toegankelijk voor ouderen?

Steeds meer organisaties gebruiken een app voor hun diensten dus een smartphone is langzaamaan onontbeerlijk. Zo’n 30% van de ouderen heeft er dan ook een, vooral voor handige app´s zoals openbaar vervoer, navigatie of zorgverzekering (23%) en het maken en versturen van foto’s (23%). Dit blijkt uit onderzoek onder het Ouderenpanel van het Nationaal Ouderenfonds in samenwerking met een telecomprovider en Seniorenweb. Ouderen geven aan dat de overstap van gewoon mobiel naar smart sneller wordt gemaakt door makkelijke applicaties speciaal voor ouderen of als de telefoon wordt voorgeprogrammeerd. Ook wordt een fysieke winkel op prijs gesteld, waar men vragen kan stellen.

Nieuwsgierig geworden naar meer?