Overweegt u om alternatieve mantelzorg in te huren, bijvoorbeeld voor uzelf of een naaste? Onze checklist helpt u op weg bij het kiezen van een zorgaanbieder die past bij uw wensen en verwachtingen.

Wat is alternatieve, betaalde mantelzorg?

Eigenlijk is ‘betaalde mantelzorg’ niet de juiste term. Want als we aan mantelzorg denken, hebben we het over familieleden, vrienden of kennissen die onbetaald en langdurig zorgen voor hun naasten. Maar sinds de invoering van de WMO en de bezuinigingen in de zorg komen er steeds meer zorgaanbieders die vervangende mantelzorg tegen betaling aanbieden. De zorg verschilt: gezelschap bieden, hulp in het huishouden of bijvoorbeeld lichamelijke verzorging. Ook de prijzen verschillen per zorgaanbieder.

Download direct de checklist betaalde alternatieven mantelzorg.

Mantelzorg inhuren? Hier kunt u op letten

√ Contract of abonnement
√ Aansprakelijkheid
√ Verzekeringen
√ Algemene voorwaarden
√ Uurtarief
√ Bereikbaarheid (ook bij calamiteiten)
√ Diensten en activiteiten
√ Kwaliteit
√ Privacy
√ Communicatie
√ Klachtenregeling
√ Personeel: vrijwilliger of betaalde kracht
√ Scholing zorgverlener

Checklist betaalde alternatieven mantelzorg

Er bestaan geen regels voor betaalde mantelzorg. Ook is er geen keurmerk. Daarom moet u erop kunnen vertrouwen dat de dienstverlening op orde is. Download onze uitgebreide checklist onderaan deze pagina om te bepalen of het bedrijf dat u op het oog heeft past bij uw wensen en verwachtingen.

Scheiding persoonlijke en financiële ondersteuning

Het Nationaal Ouderenfonds raadt u aan om persoonlijke en financiële ondersteuning van elkaar te scheiden. Zo kunnen persoonlijke relaties los blijven staan van financiële relaties. Uit onderzoek blijkt dat ieder jaar 30.000 ouderen slachtoffer zijn van financieel misbruik, door bijvoorbeeld familieleden, bekenden of hulpverleners. Voor ondersteuning op financieel gebied bestaan gespecialiseerde organisaties, zoals bijvoorbeeld Humanitas, Landelijk Steunpunt Thuisadministratie of boekhouders/bewindvoerders. Bel de OuderenOmbudsman 0800 1325 (gratis) voor meer informatie over geldzaken of financiële uitbuiting.

Wat vindt het Nationaal Ouderenfonds van betaalde alternatieven voor mantelzorg?

  • Vervangende mantelzorg tegen betaling kan uitkomst bieden. Bijvoorbeeld voor eenzame ouderen of ouderen die hun kinderen of andere familieleden niet kunnen of willen belasten met zorg.
  • Het Nationaal Ouderenfonds vindt het goed dat ouderen, als de financiële mogelijkheden er zijn, dan zelf kunnen kiezen om alternatieve mantelzorg in te huren. Bovendien komt er zo meer ruimte voor de kinderen of andere mantelzorgers om samen tijd door te brengen met leuke dingen in plaats van met het regelen van praktische dingen.
  • We maken ons ook zorgen. Niet alle ouderen kunnen zich betaalde zorg veroorloven. We vinden dat de overheid altijd een vangnet voor alle ouderen moet bieden.
  • Ook bestaat het gevaar dat betaalde mantelzorg wordt gezien als aanvulling op de mantelzorg door naasten. En dat er vanuit de overheid onvoldoende aandacht is voor ondersteuning bij lichte zorgtaken, gezelschap of zelfredzaamheid.
  • Wij geloven dat de meeste mantelzorgondernemers ouderen graag ondersteunen. Maar er zullen ook ondernemers zijn die vooral uit zijn op geld verdienen. Iedereen kan een dienst voor alternatieve mantelzorg aanbieden. Daarom maken we ons zorgen om kwetsbare ouderen die afhankelijk zijn van deze zorg.

Checklist vervangende mantelzorg tegen betaling

Vindt u het lastig om te bepalen welk bedrijf voor mantelzorg bij u past? Om u te ondersteunen hebben we een uitgebreide checklist. Hiermee ziet u precies welke onderwerpen belangrijk zijn om over na te denken. Vraag de checklist direct op via onderstaand formulier of bel de OuderenOmbudsman op 0800 1325 (gratis).