Veel ouderen vinden zorg- en verzekeringszaken lastig. Coöperatie VGZ heeft daarom een speciale zorgverzekering “voor en door ouderen” die naadloos moet aansluiten bij de behoefte van ouderen.

Uit speciale co-creatiesessies in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds blijkt dat ouderen zorg- en verzekeringszaken vaak lastig vinden:

  • Ze hebben het idee er helemaal alleen voor te staan en van het kastje naar de muur te worden gestuurd.
  • Ook leeft het gevoel niet altijd welkom te zijn bij een zorgverzekeraar.
  • Overstappen wordt als moeilijk ervaren.
  • Ouderen zijn bang dat een nieuwe zorgverzekeraar ze niet accepteert.

Zorgverzekering voor en door ouderen

VGZ wil aan dit vertrouwen werken door een verzekering aan te bieden voor én door ouderen.

Het Ouderenfonds zorgcollectief
  • VGZ helpt bij het overstappen.
  • De zorgverzekering voor en door ouderen van VGZ brengt bestaande vergoedingen beter onder de aandacht. Het gaat hierbij onder andere om de leefstijlcheck, vervangende mantelzorg en een valcursus.
  • Verzekerden kunnen altijd de hulp van een persoonlijke adviseur inschakelen voor belangrijke zorgvragen zoals: In welk ziekenhuis moet ik zijn? Heb ik het gesprek met de arts wel goed begrepen?
  • Ouderen kunnen gebruikmaken van nieuwe (regionale) initiatieven van zorgverleners, die VGZ actief ondersteunt in samenwerking met de verschillende belangenorganisaties. Zo wordt in sommige ziekenhuizen meer tijd genomen voor de patiënt en wordt een ouderenarts betrokken bij bijvoorbeeld zwaardere (hart)operaties.

Eenzaamheid aanpakken

Veel ouderen voelen zich eenzaam. Hierdoor zijn ze kwetsbaar en zorg kan te laat komen. VGZ gaat samen met het Ouderenfonds een initiatief opzetten dat ouderen moet helpen. Corina Gielbert, directeur van het Ouderenfonds: “Hiermee geven we meer aandacht aan eenzaamheid bij ouderen en kijken we wat we kunnen doen om dit te voorkomen. Op deze manier stijgt de kwaliteit van leven en voorkomen we onnodige zorg.”

Aantrekkelijke korting

VGZ vindt het belangrijk dat ouderen zich echt welkom voelen. Door de samenwerking met het Ouderenfonds profiteren ouderen van een korting op de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Overstappen kan per direct.

Ontdek meer over de zorgverzekering voor en door ouderen.