In Van Netwerk Naar Werk zetten het Ouderenfonds en Adecco zich gezamenlijk in voor werkzoekende ouderen. Werkzoekende ouderen in contact brengen met elkaar is het uitgangspunt. Zelf actief worden én elkaar helpen bij het werk vinden voorkomt demotivatie en het zinken in een isolement.

In Van Netwerk Naar Werk wordt zelfredzaamheid gestimuleerd door het sámen werken aan een gevoel van eigenwaarde en plezier in het leven. Hierdoor komen mensen meer in hun eigen kracht, wat een positive uitwerking in het werk vinden kan hebben.

Oudere werkzoekenden kunnen zich aanmelden voor Van Netwerk Naar Werk. Het project bestaat uit twee bijeenkomsten waarin de deelnemers door een coördinator, en vrijwilligers, stap voor stap worden meegenomen in de wereld van het online netwerken. Deelnemers worden geholpen bij het maken van heldere online profielen, het opbouwen en informeren van hun netwerk en het vinden van de juiste contactpersonen bij bedrijven waar iemand zou willen werken.

Ook gaan deelnemers met elkaar in gesprek en kijken zij of ze onderling iets voor elkaar kunnen betekenen. Alle deelnemers worden opgenomen in de Van Netwerk Naar Werk LinkedIn-groep en komen zo in contact met deelnemers aan Van Netwerk Naar Werk door heel Nederland.

Na afloop van de bijeenkomsten hebben deelnemers:

  • Kennis van werk vinden anno 2012
  • Goede online profielen
  • Ervaring met (online) netwerken
  • Leuke, en hopelijk nuttige, contacten opgedaan

Dit alles vormt een uitstekende basis om te oriënteren, te netwerken en te solliciteren, men is arbeidsmarkt-klaar!