Als u een goed doel steunt, wilt u er natuurlijk zeker van zijn dat uw geld goed terechtkomt. Dat het geld terechtkomt bij de mensen of projecten die ú wilt helpen. En dat er niet te veel geld aan de strijkstok blijft hangen. Om ervoor te zorgen dat u als gever weet welke goede doelen u kunt vertrouwen, heeft de goede doelen toezichthouder CBF een keurmerk: Erkend Goed Doel.

Het Nationaal Ouderenfonds –  Erkend Goed Doel

Het Nationaal Ouderenfonds mag het CBF keurmerk dragen. Wij zijn dus een Erkend Goed Doel. Er zijn 500 doelen in Nederland met dit keurmerk. Een Erkend Goed Doel moet aan allerlei strenge kwaliteitseisen voldoen. Bijvoorbeeld transparantie over inkomsten en uitgaven en een onafhankelijk bestuur. Niet alleen om het keurmerk te krijgen, maar ook om het te kunnen behouden. Het CBF controleert dit.

Wat betekent het CBF keurmerk voor u?

Als donateur kunt u ervan uitgaan dat een Erkend Goed Doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met iedere euro én verantwoording aflegt over haar inkomsten en uitgaven.

Resultaten Nationaal Ouderenfonds

Het Nationaal Ouderenfonds werkt iedere dag aan het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen, het vergroten van zelfredzaamheid en het versterken van empowerment . Ieder jaar helpen we tienduizenden ouderen. Dit kan niet zonder de hulp van onze donateurs en vrijwilligers. Uiteraard zijn wij erg blij met al deze steun en we delen dan ook graag wat we hiermee bereiken. Bekijk hier ons jaarverslag en onze jaarrekening.