We bestrijden eenzaamheid onder LHBT-ouderen

“Ik heb geleerd om alleen te zijn”, vertelt Theo (82). “Vroeger ben ik vaak gepest of voelde ik me onveilig. Daarom vertel ik niet meer dat ik op mannen val.” Veel homo- of biseksuele ouderen voelen zich eenzaam. Het Nationaal Ouderenfonds werkt aan de acceptatie van seksuele diversiteit in de ouderenzorg.

Tips voor ouderen

Herkent u het verhaal van Theo? Wilt u een luisterend oor? Onze vrijwilligers staan voor u klaar.

Geef u op voor Onzichtbare Ouderen

Denk als LBHTI oudere (65+) met ons mee in het project Onzichtbare Ouderen.

Wat is er aan de hand?

Het Nationaal Ouderenfonds werkt aan het bestrijden van eenzaamheid onder alle ouderen. Net als Theo zijn er veel homoseksuele, lesbische, biseksuele en transgender (LHBT) ouderen die zich onzichtbaar voelen. Uit angst voor negatieve reacties houden ze hun geaardheid vaak voor zich, soms hun leven lang. Dit maakt deze ouderen extra kwetsbaar.

  • Veel homo- of biseksuele ouderen bang zijn voor negatieve reacties van medebewoners in zorginstellingen (20%).
  • Zij vrezen dat personeel niet kan omgaan met hun seksuele identiteit (10%).
  • Ruim 30% van de LHB-ouderen zwijgt over seksuele voorkeur.
  • Ruim 10% van de LHB-ouderen die nu nog geen gebruik maakt van zorg is ongerust over de toekomst. Angst voor reacties van zorgverleners en andere ouderen speelt hierbij een rol.
  • Het onderwerp is vaak onderbelicht bij woonzorginstellingen.
  • Meer weten? Bekijk het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau.

 

Dit doen wij voor LHBT-ouderen

Het Nationaal Ouderenfonds wil (toekomstige) zorgprofessionals handvatten bieden zodat zij goed om kunnen gaan met diversiteit en iedereen goede zorg kunnen bieden. Daarnaast ondersteunen we ouderen zelf.

  • We maken seksuele diversiteit bespreekbaar bij woonzorginstellingen, eerstelijnshulpverleners en in het onderwijs.
  • Zorgprofessionals en zorg- en onderwijsorganisaties krijgen handvatten om respectvol om te gaan met seksuele diversiteit.
  • Ons Handboek Ouderen en seksuele diversiteit voor zorgprofessionals om
  • We geven voorlichting aan docenten en studenten van zorg- en welzijnsopleidingen en bieden lesmateriaal over seksuele diversiteit.

En natuurlijk steunen we ouderen die zich niet geaccepteerd voelen door hun omgeving vanwege hun geaardheid. We bieden een luisterend oor. Onze vrijwilligers en medewerkers worden hiervoor speciaal getraind. Tips voor ouderen.

Heb jij ‘True Love’ van Moryz . Met deze clip vraagt Maurice de Greef (prof. Universiteit van Brussel, leerstoel sociale inclusie UNESCO, én zanger) aandacht voor de omgang met LHBTI ouderen in de zorg.

Wist u dat...

20% van de LHB-ouderen zijn voor negatieve reacties van zorgprofessionals

Ruim 30% van de LHB-ouderen zwijgt over seksuele voorkeur

Dit onderwerp vaak onderbelicht is in zorginstellingen.

Nationaal Ouderenfonds Smallepad 30E 3811 MG Amersfoort 088 344 2000 NL94 RABO 0311 9117 57
Vriendenloterij
CBF Erkend ANBI