Ruim kwart van 65-plussers in Nederland kwetsbaar

Het Nationaal Ouderenfonds vindt dat iedere oudere meetelt. Ouderen moeten mogelijkheden en kansen krijgen om oud te worden op een manier die zij willen. Het Nationaal Ouderenfonds helpt hen. 

Dit doen wij voor ouderen

Bekijk onze projecten.

Word donateur

Help eenzame en kwetsbare ouderen met een gift.

Wat is kwetsbaarheid bij ouderen?

De meeste ouderen voelen zich nog lang gezond en gelukkig. Een andere groep – vaak ouderen op hoge leeftijd – is afhankelijk geworden van zorg. Hier tussenin tref je de groep kwetsbare ouderen. Kwetsbare ouderen zijn oudere mensen met een verminderde regie (of verlies aan regie) over het eigen leven met een veelzijdige hulp- en zorgbehoefte. 

Deze mensen lijken vaak op het eerste gezicht gezond en zelfstandig, maar kleine lichamelijke en psychosociale problemen stapelen zich op, waardoor hulp vaak te laat wordt gevraagd of pas komt als er ernstige problemen ontstaan met de gezondheid.

Kwetsbaarheid bij ouderen bestaat in 4 verschillende vormen: fysieke, psychische, cognitieve en sociale kwetsbaarheid.

Eenzaamheid en kwetsbaarheid ontstaan meestal niet van de ene op de andere dag. Het zijn sluipende processen. En het kan iedereen – rijk of arm, grote stad of dorp, kinderen of alleenstaand – overkomen. De gevolgen kunnen desastreus zijn.

Gevolgen kwetsbaarheid

  • Kwetsbare ouderen lopen extra risico op gezondheidsproblemen of opname in een tehuis. 
  • Kwetsbare ouderen vereenzamen sneller.

Het Nationaal Ouderenfonds helpt kwetsbare ouderen

De maatschappij verandert. Om niet buiten de boot te vallen, moeten burgers zich vandaag de dag letterlijk zelf kunnen redden. Het Ouderenfonds wil dat ouderen mogelijkheden en kansen krijgen om oud te worden zoals zij dit zelf willen. Daarom moet er aandacht en hulp zijn voor eenzame en kwetsbare ouderen. Het Ouderenfonds werkt aan het vergroten van de zelfredzaamheid van ouderen.

Ontdek onze projecten voor ouderen

Cijfers kwetsbaarheid ouderen

  • De groep kwetsbare ouderen (65+) in Nederland neemt de komende jaren naar verwachting sterk toe van 700.000 in 2010 naar meer dan 1 miljoen in 2030. 
  • Ruim een kwart van de 65-plussers is kwetsbaar voor ernstige gezondheidsproblemen.
  • Kwetsbare ouderen hebben een vier- tot vijfmaal grotere kans op opname in verzorgings- of verpleeghuis en een twee- tot driemaal grotere kans op overlijden binnen 3 jaar in vergelijking met de groep niet-kwetsbare ouderen.
  • Bron: Campen, C. van (red.) (2011). Kwetsbare ouderen.

Wist u dat…

In 2030 zijn naar verwachting meer dan 1 miljoen ouderen kwetsbaar. 

Ruim een kwart van de 65-plussers loopt ernstige gezondheidsrisico’s. 

Het Ouderenfonds helpt tienduizenden ouderen.

Dit doen wij voor ouderen

Bekijk onze projecten.

Word donateur

Help eenzame en kwetsbare ouderen met een gift.

Nationaal Ouderenfonds Smallepad 30E 3811 MG Amersfoort 088 344 2000 NL94 RABO 0311 9117 57
Vriendenloterij
CBF Erkend ANBI